?!DOCTYPE html> 聚能教育qd校区(qd县剑桥培训中?招聘信息_公司介_地址_电话 - qd人才|?/title> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/js_library.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/sea.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.cycle.lite.min.js"></script> <script language="javascript" src="js/float.js"></script> <link href="css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> .main{width: 95%; margin: 20px auto; height: auto; overflow:hidden;} .job_list .dept-name td{ font-family: "microsoft yahei"; color: #1F1F1F; font-weight: bold; height: 30px; line-height: 30px; border-bottom: 2px solid #6BA9DE; border-top: 2px solid #6BA9DE;} .job_list .dept-name td.lev2{ border-bottom: 1px solid #6BA9DE; border-top: none;font-weight:normal;padding-left: 25px;background: url(images/list.jpg) no-repeat 0 0px; } .job_list .dept-name td.lev3{ border-bottom: 1px dashed #6BA9DE; border-top: none; font-weight:normal;padding-left: 25px;background: url(images/list.jpg) no-repeat 0 -30px; } .job_list .job-item td{color: #333333; border-bottom: 1px dashed #ccc; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis;} .job_list .job-item td a{text-decoration: none;color: #6BA9DE;} .font12 { color: #333333;font-family: Arial, "宋体";font-size: 12px;line-height: 25px; } </style> <!--PNG透明问题解决Ҏ--> <!--[if lt IE 7]> <style type="text/css"> .png{ position:relative; z-index:-10000;} </style> <script type="text/javascript" src="http://special.zhaopin.com/pageeasy/images/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js" ></script> <script type="text/javascript"> DD_belatedPNG.fix('.png, .png:hover'); </script> <![endif]--> <script language="javascript"> seajs.use(['dscscroll','switcher'], function(){ $(document).ready(function() { /*滚动*/ $('#marquee1').dscscroll({ //distance:234, /*一ơ滚动一个(宽度Q?/ //time:2.5, /*一ơ滚动一个(间隔U)*/ isMarquee:true, /*非一ơ滚动一?/ direction:'left' }); }); }) </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { $('.slideshow') .cycle({ fx: 'fade' // fade, scrollUp, shuffle, etc... }); }); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <!--<div id="float01">--> <!--<a href="job.html"><img src="images/piaofu.png" class="png" border="0" /></a>--> <!--</div>--> <body> <div id="header"> <div class="hd-content"> <div class="logo"> <a href="./"><img src="images/logo.png" style="vertical-align: middle"></a> </div> <div class="nav"> <ul> <li class="active"><a href="#a1">中心介绍</a></li> <li><a href="http://www.vphkw.club/Company_View.asp?ComId=7827" target="_blank">招聘职位</a></li> <li><a href="#a3">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="wrap"> <div class="slideshow"> <img src="images/banner.jpg" alt=""> <img src="images/banner2.jpg" alt="" /> <img src="images/banner3.jpg" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="container"> <div class="top"><img src="images/top.jpg" alt=""></div> <div class="title"><a name="a1" id="a1"></a><img src="images/company_title.jpg" alt=""></div> <div class="clear"></div> <section class="videabaArticle"><section style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; box-sizing: border-box; font-size: 16px; font-family: 微Y雅黑;" id="videaba_newest_109459" class="videaba videabanow" data-color="section.powered-by-videaba-1:background-color;section.powered-by-videaba-2:border-color;"><section style="text-align:center;box-sizing:border-box;"><font color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(255, 129, 36); font-size: 20px;">学校介绍</span></font></section><section class="powered-by-videaba-2" style="margin-top:-15px;padding:20px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#ff8124;box-sizing:border-box;word-wrap:break-word;"><p style="font-size:14px;line-height:1.5em;text-indent:2em;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 20px; text-align: justify; text-indent: 40px;">   qd县剑桥培训中心成立于2009q_是由县教体局批准的较早的一所大型校外培训机构。学校位于广德县桃州南\Q交通便P校内有大型停车场。学校徏{面U?000余^cI各种教学、生z设施和功能用房齐全Q有厅、食堂、公寓和淋ʎ房,有大型会议室、班课教室、VIP一对一QNQ教室和各种功能教室、办公室和专用艺术教室等Q能充分满学员和学校员工的学习和生z需求?br>       2018q?月,Zd转变教育理念Q真正提升管理和服务于师生的能力和水qI真正使学校工作让学生满意安攑ֿQ学校正式加盟了全国著名教育机构聚能教育品牌Q从办学理念、师资培训和学科资源{方面都得到了充分的保障。聚能教Ԍ全称为北京聚能`儒教育科技集团有限公司Q是中国较早致力于专业从事K12Q中学Q中学生学习能力开发、学习习惯培M应试技巧培训的一家一对一个性化译֤辅导机构。该品牌?000q在中国教育核心区—北京市h区创立,现分校网炚w布全国各圎ͼ集团?015q在上v股权托管交易中心挂牌Qƈ以“快速提分专家”的形象深受q大学生和家长的信Q?br>       现因聚能教育集团qd分校学员的日益增加,Z证教学质量及校区规模的扩充,牚w向社会诚聘各c英才?/span></p></section><section style="width: 0px; height: 0px; clear: both;"></section></section><p><br></p> </section> <div class="title"><a name="a2" id="a2"></a><img src="images/job_title.jpg" alt="" /></div> <div class="clear"></div> <section class="videabaArticle"><section style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; box-sizing: border-box; font-size: 16px; font-family: 微Y雅黑;" id="videaba_newest_109459" class="videaba videabanow" data-color="section.powered-by-videaba-1:background-color;section.powered-by-videaba-2:border-color;"><section style="text-align:center;box-sizing:border-box;"><font color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(255, 129, 36); font-size: 20px;">招聘岗位</span></font></section><section class="powered-by-videaba-2" style="margin-top:-15px;padding:20px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#ff8124;box-sizing:border-box;word-wrap:break-word;"><p style="font-size:14px;line-height:1.5em;text-indent:2em;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 20px; text-align: justify; text-indent: 40px;">本校长年招聘各类英才Q教学主、销售主、市销专员、行政前台、咨询师Q课E顾问)、学师Q教务)、班MQ老师和小初高各学U教师等。具体岗位职责要求和薪资待遇{详见学校各cd位招聘细则?br>       h点击下面“联pL们”后的“招聘网址”进入招聘页面。竭诚欢q您的加盟,我们以丰厚的待遇恭候您的光_?/span></p></section><section style="width: 0px; height: 0px; clear: both;"></section></section><p><br></p> </section> <div class="clear"></div><br> <div class="title"><a name="a3" id="a3"></a><img src="images/contact_title.jpg" alt=""></div> <div class="clear"></div> <section class="videabaArticle"><section style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; box-sizing: border-box; font-size: 16px; font-family: 微Y雅黑;" id="videaba_newest_109459" class="videaba videabanow" data-color="section.powered-by-videaba-1:background-color;section.powered-by-videaba-2:border-color;"><section style="text-align:center;box-sizing:border-box;"><span style="color:#ffffff"><span style="font-size: 20px; background-color: rgb(255, 129, 36);">联系我们</span></span></section><section class="powered-by-videaba-2" style="margin-top:-15px;padding:20px;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#ff8124;box-sizing:border-box;word-wrap:break-word;"><p style="font-size:14px;line-height:1.5em;text-indent:2em;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 20px; text-align: justify; text-indent: 40px;"></span><span style="font-size: 18px;"><strong>中心地址: 桃州南\县教体局向南50cIqd县剑桥培训中心)</strong></span></p><p style="font-size:14px;line-height:1.5em;text-indent:2em;"><span style="font-size: 18px;"><strong>联系电话Q?82-5639-0047Q?82-9827-2099Q?82-9827-2199 </strong></span></p><p style="font-size:14px;line-height:1.5em;text-indent:2em;"><span style="font-size: 18px;"><strong>联系人:胡老师Q李校长 </strong></span></p><p style="font-size:14px;line-height:1.5em;text-indent:2em;"><span style="font-size: 18px;"><strong>招聘|址Q?a href="http://www.vphkw.club/Company_View.asp?ComId=7827" target="_self">http://www.vphkw.club/Company_View.asp?ComId=7827</a></strong></span></p></section><section style="width: 0px; height: 0px; clear: both;"></section></section><p><br></p> </section> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <div class="slide" id="marquee1"> <ul> <li><img src="images/1.jpg" alt=""></li> <li><img src="images/2.jpg" alt=""></li> <li><img src="images/3.jpg" alt=""></li> <li><img src="images/4.jpg" alt=""></li> <li><img src="images/5.jpg" alt=""></li> <li><img src="images/6.jpg" alt=""></li> <li><img src="images/7.jpg" alt=""></li> <li><img src="images/8.jpg" alt=""></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="footer"> <img src="images/copyright.jpg"> </div> <script type="text/javascript"> // var ad1=new AdMove("float01"); // ad1.Run(); $(".job_list").hide(); $(".a530").addClass('on'); $(".con_530").show(); $(".zgsz_mL li").click(function () { $(".job_list").hide(); var leftId1=$(this).attr('class'); var len=leftId1.length; var leftId=leftId1.substring(1,4); $(".con_"+leftId).show(); $(this).addClass('on').siblings().removeClass('on') }); </script> <a href="http://www.vphkw.club/"><span class="STYLE1">λ</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.499285.buzz">׼ƽһФʽ</a> <a href="http://www.ooshjq.icu">ʮּɳŹ</a> <a href="http://www.058037.buzz">׬ƭ</a> <a href="http://www.0770601.buzz">ݿ</a> <a href="http://www.slfoxp.icu">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.510724.tw">츣ũ</a> <a href="http://www.mygwyw.buzz">׷ֹٷ</a> <a href="http://www.2797461.buzz">Ͷ󷢿app</a> <a href="http://www.gzptjd.icu">12㽭ʡ</a> <a href="http://www.915941.buzz">20ѡ8ʮ</a> <a href="http://www.kwhcmo.buzz">齫Ϸ</a> <a href="http://www.97140889.buzz">102726ѡ5</a> <a href="http://www.owxefy.live">й </a> <a href="http://www.012396.buzz">Ф 33.29</a> <a href="http://www.rseqmw.buzz">ɽˮ齫</a> <a href="http://www.20106572.buzz">3dֲͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <!--http://special.zhaopin.com/2017/bf/bjlw112395/index.html-->